Cijenik usluga

                                              CJENIK   USLUGA

    ( u cijenu je uključen PDV )    

                                  


      

                                                                                   PAS;     MAČKA i PITOMA VRETICA;


ZARAZNE I NAMETNIČKE BOLESTI   

BJESNOĆA, CIJEPLJENJE :                                          162,61                  100,00

POLIVALENTNO CIJEPLJENE                                       100,00                  100,00

CIJEPLJENJE PROTIV CORONAVIRUSNE INFEKCIJ      100,00                  100,00

OZNAČAVANJE MIKROČIPOM                                        92,21                    92,21 

DEHELMINTIZACIJA (uklanjanje unutarnjih parazita)           10,00-50,00           10,00


INTERNISTIČKI ZAHVATI

OPĆI PREGLED S PRIMJENOM (injekcija) LIJEKA                  100                    100

PRETRAGA KOŽE I DLAKE                                                    100                   100

REZANJE NOKTIJU                                                                  50                     50

INFUZIJA LIJEKA i/v KAP PO KAP                                          100                     70

KATETERIZACIJA MOKRAĆNOG MJEHURA                        100-200               100-200

BIOPSIJA JETARA                                                                 300                

PUNKCIJA CRIJEVA, ŽELUDCA                                             150                    100

PUNKCIJA PERITONEUMA                                                    150                    100

LAPAROSKOPSKA PRETRAGA                                         400-600                   300

STRANO TIJELO U ŽDRIJELU, JEDNJAKU                             150                    100

KLIZMA                                                                                 150                    100

ISPIRANJE PROBAVNOG TRAKTA                                        100                                   REKTALNA PRETRAGA                                                          80

PERIANALNE VREĆICE (ŽLIJEZDE)-EVAKUACIJA                   100                   70

PERIANALNE VREĆICE (ŽLIJEZDE)-ISPIRANJE                       150                  100

EUTANAZIJA                                                               150-300            100-150


PRETRAGE

RENDGENOLOŠKA PRETRAGA                                           120                   100                  

RENDGENOLOŠKA PRETRAGA KONTRAST                         150                  150

RTG  UROGRAFIJA –CISTOGRAFIJA                                      200                  200

EKG – PRETRAGA                                                                 250                 250

ULTRAZVUČNA PRETRAGA                                                   200                 200

KOMPLETNA KARDIOLOŠKA PRETRAGA (EKG; UZV, RTG)    400                 380

UZIMANJE KRVI ZA PRETRAGU                                              50                   50

BIOKEMIJSKE PRETRAGE  (po parametru - minimalno 4)          20                   20

KOMPLETNA KRVNA SLIKA                                                   70                   70            OSNOVNE LABORATORIJSKE PRETRAGE URINA                   50                   50

OSNOVNE KOPROLOŠKE PRETRAGE                                  100                  100

DEHELMINTIZACIJA ( PREVENTIVNA)                                      20                   20

OTOSKOPSKA PRETRAGA                                                  100                   100

 

KIRURŠKI ZAHVATI

PRIPREMA PACIJENTA ZA OPERACIJU                                  50                   50

ANESTEZIJA VODILJNA-LOKALNA                                          30                   30

ANESTEZIJA PARAVERTEBRALNA                                         50                   50

VAĐENJE ZUBA – SJEKUTIĆI                                                  50                   50

VAĐENJE ZUBA- PRETKUTNJAK, KUTNJAK                          100                 100

VAĐENJE ZUBA-OČNJAK                                                     150                 150

POPRAVAK ZUBA, DEVITAL. POPUNA PULPE                     150                 150

ČIŠĆENJE ZUBNOG KAMENCA                                            150                 150

RANE: POVRŠINSKE                                                           100                   80

RANE: DUBOKE  ili PERFORATIVNE                                  50-500            150-300

LAKŠE OPERACIJE (apscesi, fistule i sl.)                           150-450            150-300

TEŽE OPERACIJE (pupčana i trbušna kila i sl. )                   300-800            200-400             

HERNIOTOMIJA, UKLJEŠTENA KILA                                   400-600              400

KOREKCIJA NOKTIJU                                                             50                   50

AMPUTACIJA PENISA                                                      300-500                 200

PROLAPSUS RECTI (IZVALA DEBELOG CRIJEVA)             250-550             200-400

RESEKCIJA CRIJEVA                                                        700-1200             500

KASTRACIJA MUŽJAKA                                                     400-600           250-350

KASTRACIJA KRIPTORHIDA                                               400-700           250-400

OVARIOTOMIJA (KASTRACIJA ŽENKE-vađenje jajnika)         500-1000         350-450

OVARIOHISTEREKTOMIJA (vađenje jajnika i maternice)         550-1200         400-500

TONZILEKTOMIJA                                                                  300                250

TRAHEOTOMIJA                                                                   150                 150

EZOFAGOTOMIJA-strano tijelo                                               300                300

GASTROTOMIJA                                                                    300                300

TORZIJA                                                                              700-1200

OFTALMOLOŠKI PREGLED I LIJEČENJE                            100-300             100-200

ENTROPIUM-EXTROPIUM, OPERACIJA KAPAKA                   350 

PRIJELOMI KOSTIJU-IMOBILIZACIJA, GIPS                            200                 100

OPERACIJA HERNIJE DISKA                                              2000             

OPERACIJA CAUDE EQUINE                                              2000                 

CISTOTOMIJA                                                                       500

KOLOPLEKSIJA                                                                    350

ENTEROTOMIJA                                                               500-800           350-500      

EKSTIRPACIJA BULBUSA                                                     500               350

AMPUTACIJA 5. PRSTA ,   ŠTENE                                          50                   

AMPUTACIJA  5.PRSTA, SLOŽENA                                       100

RESEKCIJA ANALNIH VREĆICA                                          400-600             300-450    


GINEKOLOŠKI I PORODILJNI ZAHVATI

 

VOĐENJE I NADZOR NORMALNOG POROĐAJA  1 h            200

RETORZIJA GRAVIDNE MATERNICE                                    700  

CARSKI REZ                                                                     700-1000         300-500

PROLAPSUS VAGINAE (izvala rodnice)                               250-400          150-300

PROLAPSUS UTERI (izvala maternice)                                300-500          250-400

RESEKCIJA TUMORA MLJEČNE ŽLJEZDE                         300-500         250-400            

RESEKCIJA MULTIPLIH TUMORA MLJ. ŽLJ.                         400-600       300-450               

VAGINITIS-LIJEČENJE RODNICE                                           200                100

MASTITIS-PREGLED I LIJEČENJE                                         200                100

PIOMETRA-OVARIOHISTEREKTOMIJA                            700-1200                 400

KONTRACEPCIJA HORMONALNA                                         100                  100

SPRJEČAVANJE NIDACIJE                                                 100-400      

POLUČIVANJE EJAKULATA                                                  100                 

UMJETNO OSJEMENJIVANJE                                               200

PONOVLJENO UMJETNO OSJEMENJIVANJE                        150                  


                                                                                   KUNIĆI:        PITOME VRETICE:

KASTRACIJA MUŽJAKA                                                250                        250
KASTRACIJA ŽENKE                                                    350                        350

 

     
Kako do nas  | Kontakt  | Cijenik usluga  | Arhiva novosti  | Pocetna
;