Cijenik usluga

         CJENIK   USLUGA

          ( u cijenu je uključen PDV )    

                                          

                                                                                         PAS;     MAČKA i PITOMA VRETICA;

 

ZARAZNE I NAMETNIČKE BOLESTI   

BJESNOĆA, CIJEPLJENJE :                                               150                     100,00

POLIVALENTNO CIJEPLJENE (OSTALA CJEPLJENJA)   100,00                  100,00

CIJEPLJENJE PROTIV CORONAVIRUSNE INFEKCIJ      100,00                  100,00

OZNAČAVANJE MIKROČIPOM                                             90,00                    90,00 

DEHELMINTIZACIJA (uklanjanje unutarnjih parazita)           10,00-50,00           10,00


INTERNISTIČKI ZAHVATI

OPĆI PREGLED S PRIMJENOM (injekcija) LIJEKA               100                    100

PRETRAGA KOŽE I DLAKE                                                    100                    100

REZANJE NOKTIJU                                                                  50                     50

INFUZIJA LIJEKA i/v KAP PO KAP                                          100                     70

KATETERIZACIJA MOKRAĆNOG MJEHURA                        100-200               100-200

BIOPSIJA JETARA                                                                 300                

PUNKCIJA CRIJEVA, ŽELUDCA                                             150                    100

PUNKCIJA PERITONEUMA                                                    150                    100

LAPAROSKOPSKA PRETRAGA                                         400-600                   300

STRANO TIJELO U ŽDRIJELU, JEDNJAKU                           150                    100

KLIZMA                                                                                     150                    100

ISPIRANJE PROBAVNOG TRAKTA                                        100                                   REKTALNA PRETRAGA                                                            80

PERIANALNE VREĆICE (ŽLIJEZDE)-EVAKUACIJA                100                   70

PERIANALNE VREĆICE (ŽLIJEZDE)-ISPIRANJE                    150                  100

EUTANAZIJA                                                               150-300            100-200


PRETRAGE

RENDGENOLOŠKA PRETRAGA (u partnerskoj ambulanti)      125                   125                 

RENDGENOLOŠKA PRETRAGA KONTRAST  ( - // - )              150                  150

RTG  UROGRAFIJA –CISTOGRAFIJA                                       200                   200

EKG – PRETRAGA                                                                      250                  250

ULTRAZVUČNA PRETRAGA                                                      200                  200

KOMPLETNA KARDIOLOŠKA PRETRAGA (EKG; UZV, RTG)   400                  380

UZIMANJE KRVI ZA PRETRAGU                                                  50                    50

BIOKEMIJSKE PRETRAGE  (po parametru - minimalno 4)          150                 150

KOMPLETNA KRVNA SLIKA                                                        100                 100           OSNOVNE LABORATORIJSKE PRETRAGE URINA                  100                  100

OSNOVNE KOPROLOŠKE PRETRAGE                                     100                  100

DEHELMINTIZACIJA ( PREVENTIVNA)                                    10-50               10-30

OTOSKOPSKA PRETRAGA                                                        100                  100

OFTALMOLOŠKA PRETRAGA -ovisno o indikaciji                100-400            100-250

 

KIRURŠKI ZAHVATI

PRIPREMA PACIJENTA ZA OPERACIJU                                  50                   50

ANESTEZIJA VODILJNA-LOKALNA                                          30                   30

ANESTEZIJA PARAVERTEBRALNA                                         50                   50

VAĐENJE ZUBA – SJEKUTIĆI                                                  50                   50

VAĐENJE ZUBA- PRETKUTNJAK, KUTNJAK                       100-350           100

VAĐENJE ZUBA-OČNJAK                                                        150                 150

ČIŠĆENJE ZUBNOG KAMENCA                                         150-350                 150-250

RANE: POVRŠINSKE                                                           100-200                100

RANE: DUBOKE  ili PERFORATIVNE                                  50-500             150-300

LAKŠE OPERACIJE (apscesi, fistule i sl.)                           150-450             150-300

TEŽE OPERACIJE (pupčana i trbušna kila i sl. )                   300-800            200-400             

HERNIOTOMIJA, UKLJEŠTENA KILA                                   400-900              400

KOREKCIJA NOKTIJU                                                             50                   50

AMPUTACIJA PENISA                                                      300-500                 200

PROLAPSUS RECTI (IZVALA DEBELOG CRIJEVA)             250-550             200-400

RESEKCIJA CRIJEVA                                                        700-1200             500

KASTRACIJA MUŽJAKA                                                     400-600           250-350

KASTRACIJA KRIPTORHIDA                                               400-700           250-400

OVARIOTOMIJA (KASTRACIJA ŽENKE-vađenje jajnika)         500-1000         350-450

OVARIOHISTEREKTOMIJA (vađenje jajnika i maternice)         550-1200         400-500

TONZILEKTOMIJA                                                                  300                  250

TRAHEOTOMIJA                                                                   150                   150

EZOFAGOTOMIJA-strano tijelo                                               300                  300

GASTROTOMIJA                                                                 400-600                300

TORZIJA                                                                              700-1200

OFTALMOLOŠKI PREGLED I LIJEČENJE                            100-300             100-200

ENTROPIUM-EKTROPIUM, OPERACIJA KAPAKA               500-800           300-500

PRIJELOMI KOSTIJU-IMOBILIZACIJA, GIPS                       200-400            100-250

CISTOTOMIJA                                                                       400-600            250-350

KOLOPLEKSIJA                                                                    350

ENTEROTOMIJA                                                                 500-800           350-500      

EKSTIRPACIJA BULBUSA                                                      500               350

AMPUTACIJA 5. PRSTA ,   ŠTENE                                         100                  

AMPUTACIJA  5.PRSTA, SLOŽENA                                       300

RESEKCIJA ANALNIH VREĆICA                                          400-600             300-450    


GINEKOLOŠKI I PORODILJNI ZAHVATI

 

VOĐENJE I NADZOR NORMALNOG POROĐAJA  1 h            200

RETORZIJA GRAVIDNE MATERNICE                                    700  

CARSKI REZ                                                                     700-1000         300-500

PROLAPSUS VAGINAE (izvala rodnice)                               250-400          150-300

PROLAPSUS UTERI (izvala maternice)                                300-500          250-400

RESEKCIJA TUMORA MLJEČNE ŽLJEZDE                         300-500         250-400            

RESEKCIJA MULTIPLIH TUMORA MLJ. ŽLJ.                         400-1000      300-450               

VAGINITIS-LIJEČENJE RODNICE                                           200                100

MASTITIS-PREGLED I LIJEČENJE                                         200                100

PIOMETRA-OVARIOHISTEREKTOMIJA                            700-1200                 400

POLUČIVANJE EJAKULATA                                                  100                 

UMJETNO OSJEMENJIVANJE                                               200

PONOVLJENO UMJETNO OSJEMENJIVANJE                      100    


KASTRACIJA:              


                                                   PAS:              MAČKA:             KUNIĆI:        PITOME VRETICE:

KASTRACIJA MUŽJAKA           250                  250                          250                      250
KASTRACIJA ŽENKE            500 -800             350                           350                      350

 

     
Kako do nas  | Kontakt  | Cijenik usluga  | Arhiva novosti  | Pocetna
;